Laatste nieuws

Gepubliceerd 6 dagen 23 uur geleden

Rondom de diensten

Afgelopen zondag ging ds. Hans van Dalen bij ons voor. Het thema v.d. verkondiging was: Leef, alsof… Dit n.a.v. het verhaal van Belsassar, die eigenlijk geen koning was, hij was een zoon van koning Nabonidus, en hij handelde niet als een koning.

Gepubliceerd 6 dagen 23 uur geleden

Uit de pastorie

Startzondag: een goed gesprek

We hebben goede gesprekken gehad in de gespreksdienst op startzondag, afgelopen zondag.

Gepubliceerd 2 weken 6 dagen geleden
Nieuws

 

Zondag 9 september Startzondag... U bent van harte uitgenodigd!

Vergeet niet om uzelf op te geven voor de Amerikaanse fuif!!!!

Gepubliceerd 2 weken 6 dagen geleden

 

Rondom de diensten

Afgelopen zondag ging ds. Hans van Dalen bij ons voor. Het thema v.d. verkondiging was: ‘Ook al niet… ‘

Gepubliceerd 3 weken 6 dagen geleden

Rondom de diensten

Afgelopen zondag ging Pastor Ans Creemer-Allard bij ons voor en we mochten horen dat we altijd onze zorgen bij God mogen neerleggen, hij zal er zijn voor ons. Ans gaf ons de zegen mee uit Jesaja 41:4

‘Wees niet bang,

want Ik ben bij je.

Gepubliceerd 1 maand 3 weken geleden

 

Zondag ging ds. Aart mak bij ons voor en hij sprak over de droogte n.a.v. het verhaal van Elia op de berg Karmel. De preses van de PKN, ds. Saskia van Meggelen, schreef een “gebed bij droogte” dat afgelopen zondag in veel protestantse kerken is gebruikt. Het sluit mooi aan bij de preek van ds. Mak en daarom delen we het op deze site. 

Gepubliceerd 2 maanden 2 weken geleden

Gepubliceerd 2 maanden 3 weken geleden

Rondom de diensten

Afgelopen zondag 1 juli ging mevrouw drs. A.A. Geudeke uit Wilnis bij ons voor. We lazen Matteus 6: 19-21 en 25-34. Kon u niet in de dienst aanwezig zijn, lees dan dit prachtige hoopgevende bijbelgedeelte eens door. 

Gepubliceerd 2 maanden 3 weken geleden

Rondom de diensten

Gepubliceerd 3 maanden 1 dag geleden

Rondom de diensten

Afgelopen zondag ging ds. Hans van Dalen bij ons voor, het was een feestelijke dienst waarin we afscheid als ambtsdrager genomen hebben van:

-Jos Blom als kerkrentmeester

-Henny de Jeu als ouderling pastoraat

-Leo Eveleens als ouderling pastoraat